preloader
SpaceLab+p-rgbh

O PROJEKTU | PARTNERJI | GLASILO | OBMOČJE ZA PRENOS | KONTAKT

PARTNERS

CONSORZIO KAIROS (IT)

Kairos je konzorcij socialnih zadrug, ki si prizadevajo za opolnomočenje in promocijo italijanskih lokalnih skupnosti in ozemelj. Od ustanovitve leta 2001 konzorcij ponuja storitve in ustvarja odnose s polnim spoštovanjem do dostojanstva ljudi, njihove zgodovine in njihovega dela. Njegov cilj je povečati socialno vključenost in ovrednotiti lokalne skupnosti, podpirati deljenje neprofitne kulture in vrednot ter ustvarjati krepostna in solidarna sodelovanja.

Consorzio Kairos deluje kot ustvarjalni laboratorij, v katerem se akcije solidarnosti in lokalnih krepitev združujejo z novimi idejami, inovacijami in prenovljenimi odnosi z oddaljenimi sferami profitnih in neprofitnih sektorjev.

Konzorcij se ukvarja z različnimi ranljivimi skupinami, kot so mladoletniki, mladi od 18 do 30 let, osebe s psihomotoričnimi motnjami, starejši, migranti ter socialno-ekonomsko prikrajšani odrasli.

Glavne aktivnosti za socialno vključevanje v lokalnih skupnostih so aktivne politike dela,

akcije krepitve skupnosti, mednarodne izmenjave po vsej Evropi za mlade, izgradnja projektov družbenih inovacij, dejavnosti izobraževanja in usposabljanja.

> consorziokairos.it

13. OSNOVNA ŠOLA CHALANDRI (GR)

13 osnovna šola Chalandri se nahaja 12 km od središča Aten, glavnega mesta Grčije. Na njej se šola 200 učencev, starih od 6 do 12 let, zaposluje pa 25 učiteljev.

Njeni izobraževalni cilji so usmerjeni v razvoj osebnosti in avtonomije učencev; učenje vrednot, kot so spoštovanje, svoboda, strpnost do prikrajšanih družbenih skupin, vključno z novo prispelimi migranti; priprava učencev na sodelovanje v družbenem in kulturnem življenju svojega kraja in sveta; priprava učencev na naslednje stopnje njihovega šolskega izobraževanja; izboljšanje odnosov s starši, lokalno skupnostjo in oblastmi; spodbujanje medkulturnega razumevanja; spodbujanje skupnih evropskih vrednot; spodbujanje šolskih učiteljev k sodelovanju v inovativnih akcijah, povezanih z njihovim razvojem, da bi pridobili sposobnost za doseganje sprememb v stopnji modernizacije in mednarodne prepoznavnosti na šoli.

Šola je partner v več evropskih projektih, kot so Comenius “Play with me not with PC” (2012-2014), Erasmus KA2 “Maths is everywhere” (2014-2016), Erasmus KA2 “Pour un monde allant vert: laissons les enfants faire« (»Za bolj zelen svet: naj otroci delujejo«) (2015–2017), Erasmus KA2 »Pripravljen, vztrajen, pojdi v 2020« (2018–2020).

> 13chalandri.weebly.com

Dimotiko Scholeio 22 - Agiou Georgiou

DIMOTIKO SCHOLEIO 22 – AGIOU GEORGIOU (CY)

Dimotiko Scholeio 22 – Agiou Georgiou se nahaja v Limassolu, drugem največjem mestu na Cipru. Je osnovna šola in jo obiskujejo otroci, stari od 6 do 12 let.

Šolska stavba ima dvanajst učilnic, gledališče, učilnico gospodinjstva, računalniško učilnico, likovno, glasbeno, oblikovalsko in tehnično učilnico ter različne pomožne prostore. V Posebni enoti za otroke s posebnimi potrebami so nastanjeni otroci z avtizmom, motnjo pozornosti, učnimi težavami…

Pedagoški zbor sestavlja vodstvena ekipa in dvajset učiteljev. Našo šolo obiskuje skupno 228 otrok iz različnih socialno-ekonomskih okolij, med katerimi je veliko otrok s priseljenskim ozadjem.

Glavni cilj je izboljšati učne rezultate za vsakega posameznega učenca, vključno z znanjem, spretnostmi, odnosi in vrednotami. Še posebej si prizadevamo za opolnomočenje otrok v odgovornosti, kritičnem razmišljanju in empatiji. Posebno skrb namenjamo pedagoški in čustveni podpori naših učencev ter nemotenemu nadaljevanju izobraževalnega procesa v pogojih varnosti in varovanja zdravja vseh.

>dim-lemesos22-lem.schools.ac.cy

EUROPASS BERLIN (DE)

EBB Europass Berlin Beratungsbüro GmbH (EBB) je certificirano izobraževalno središče s sedežem v Berlinu, ki ponuja mednarodne tečaje usposabljanja za odrasle in šolsko osebje.

Naša organizacija je dejavna tudi na področju programov mobilnosti na lokalni, regionalni, državni, evropski in mednarodni ravni. Europass Berlin GmbH je odgovoren za poklicno izobraževanje in usposabljanje učencev, šolskega osebja in vajencev ter spodbuja njihovo strokovno, kulturno in osebno znanje.

Europass Berlin GmbH razvija tudi dejavnosti in projekte, ki so namenjeni ljudem z migracijskimi in priseljenskimi ozadji, da bi spodbudili njihovo integracijo in socialno vključenost v državah EU.

Europass Berlin GmbH je prijavitelj in partner projektov mobilnosti v sodelovanju z več nemškimi, evropskimi in mednarodnimi izobraževalnimi ustanovami in podjetji z namenom podpiranja poklicnega izobraževanja s pripravništvom in usposabljanjem za študente, pripravnike, učitelje in strokovnjake doma in v tujini.

Europass Berlin GmbH ponuja tudi jezikovne tečaje in tečaje usposabljanja za študente in šolsko osebje, zlasti o inovativnih strategijah poučevanja, kot sta STEM in STEAM, koncept obrnjenega učenja, projektno učenje ter učenje, kjer je v središču učenec.

GoINNO INŠTITUT (SL)

GoINNO inštitut je bil ustanovljen leta 2016 kot neprofitna zasebna organizacija, namenjena znanstvenemu ozaveščanju in izobraževanju na področju STEM. Njegov cilj je povečati zavedanje o pomenu STEM in navdušiti mlade generacije, da vzljubijo znanost in morda nekoč nadaljujejo študij na področjih STEM. Zato se ekipa GoINNO posveča projektom STEM poleg vodenja naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole, ki razvijajo lasten učni načrt s praktičnimi dejavnostmi, ki jih vodijo naši učitelji.

Pri svojem delu izvajamo praktične poskuse, ki temeljijo na znanjih kemije, fizike in inženirstva ter uporabljamo inovativne tehnologije, kot so 3D-pisala, 360° videoposnetki in orodja za razširjeno resničnost (AR) za učenje STEM, medtem ko se zabavamo ob izvajanju eksperimentov. Video o tem, kako otroci delajo v naših STEM dejavnostih, najdete tukaj: https://vimeo.com/658757336.

Osebje Inštituta GoINNO ima bogate izkušnje z organizacijo, koordinacijo in izvedbo delavnic za otroke v Sloveniji in učitelje iz cele Evrope. So strokovnjaki za oblikovanje in izvedbo študijskih programov za izobraževanje STEM.

goinno.si

CELOSTNI ZAVOD SETTIMO 3 (IT)

Inštitut se nahaja v Settimo Torinese, velikem industrijskem območju na obrobju Torina (IT). Združuje dve predšolski šoli, dve osnovni šole ter dve nižji srednji šoli.

Družine učencev prihajajo iz različnih socialno-ekonomskih okolij in zaradi te raznolikosti so izobraževalne naloge učiteljev bolj zahtevne in spodbudne. Njegovi glavni cilji so spodbujanje digitalnih kompetenc in podpiranje razvoja in zanimanja za znanstveno-tehnološke, inženirske in matematične kompetence (STEM); povečanje jezikovnih kompetenc tudi z implementacijo metodologije CLIL; krepitev projektnega učenja in spodbujanje učne mobilnosti; krepitev laboratorijskih metod in laboratorijske dejavnosti.

Šola je sodelovala tudi pri projektih Erasmus, kot so ERASMUS PLUS KA1 (2018-1019), ki je bil ustvarjen z namenom spodbujanja digitalnih veščin in inovativnega poučevanja v šolah; ERASMUS LANG4KIDS (2020-2022), katerega glavni cilj je bil izboljšati in okrepiti digitalne in jezikovne spretnosti odraslih učencev skozi metodologijo CLIL in posodobiti metode poučevanja.

> icsettimo3.ed.it

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (ES)

Šolski center se nahaja v soseski Los Dolores v Cartageni in je osredotočen na stopnjo predšolske vzgoje (3, 4 in 5 let starosti) do šestega razreda osnovne šole (11 – 12 let starosti). Združuje vrtec in osnovno šolo, večina učencev je migrantov s šibkim socialno-ekonomskim ozadjem.

Vsi projekti in programi prispevajo k delu na izboljšanju možnosti študentov, da so aktivni državljani in krajani svoje skupnosti. Šolski center sodeluje pri različnih projektih, ki se v glavnem nanašajo na zdravje, telesno dejavnost in šport, knjižnico, sprejemne načrte, čitalnik načrtov, načrt matematične logike, šolsko samozaščito, digitalne centre, Sele (sistem poučevanja tujih jezikov), scholar Orchard, Erasmus projekti. Vodstveni tim sestavljajo direktor, vodja študija in tajnik. Vsak oddelek ima koordinatorja, ki deluje na različnih izobraževalnih področjih.

> ceipbilinguelogrupos.blogspot.com 

CONTACT

INFORMATION

comunicazione@spacelabproject.eu

FOLGE UNS